STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC hợp nhất quý II/2018 20/07/2018      
2 BCTC riêng Quý 2/2018 20/07/2018      
3 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
4 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
5 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
6 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
7 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
8 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
9 BCTC Quý III/2017 19/10/2017      
10 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
11 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
12 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017