STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
2 BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
3 BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
4 BCTC hợp nhất quý II/2018 20/07/2018      
5 BCTC riêng Quý 2/2018 20/07/2018      
6 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
7 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
8 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
9 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
10 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
11 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
12 BCTC Quý III/2017 19/10/2017