Đầu tư

Bến kinh doanh vật liệu xây dựng

Bến kinh doanh vật liệu xây dựng

  Quyết định cấp phép số: 32/QĐ-UBND Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại […]

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Giấy phép khai thác số: 81/GP-UBND Địa chỉ: Xã Nhân Thịnh- huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại dự án: […]

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông  Hồng

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông Hồng

          Giấy phép khai thác số:  58/GP-UBND Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân […]

Quỹ đất nông nghiệp tại Hợp tác xã Chân Lý

Quỹ đất nông nghiệp tại Hợp tác xã Chân Lý

Diện tích đất: 90 ha Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại dự án: […]

Liên kết phát triển nhà ở và  Đô thị

Liên kết phát triển nhà ở và Đô thị

Công ty hiện đang nắm giữ 26,67% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô […]

Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô

Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô

Đường sông thuận lợi cũng như việc có bến bãi chứa vật liệu là cơ sở để Công ty có nguồn […]

Đối tác chiến lược về cát biển tại Bình Định

Đối tác chiến lược về cát biển tại Bình Định

Loại dự án: Mua, vận tải và xuất khẩu cát biển Quy mô: 5 triệu m3/năm Tiến độ: Đang khai […]

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.