Trang chủ Đầu tư tài chính  »  Đầu tư  » 

Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô

cat-vang-song-lo

Đường sông thuận lợi cũng như việc có bến bãi chứa vật liệu là cơ sở để Công ty có nguồn cung cấp ổn định từ các mỏ cát vàng tại Sông Lô, Phú Thọ. Đây là nguồn cát ổn định và lâu dài để phân phối cho các dự án cũng như các cá nhân.

  • Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô
 

Tin tiếp theo

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.