Tiền thân Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) là Công ty cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103025669 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 số 0103930374 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 03/01/2012.

Hiện nay, KPF đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2021 (Thay đổi lần thứ 12)

Ngày 02/3/2016: KPF được chấp thuận chính thức giao dịch 15,600,000 cổ phiếu với mã chứng khoán KPF tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 60/QĐ-SGDHCM

Ngày 08/06/2017: KPF đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh với Vốn điều lệ là 171,600,000,000 đồng.

Năm 2018, KPF đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp và trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

Ngày 02/07/2019: KPF được chấp thuận thay đổi giá trị niêm yết (theo mệnh giá) 180,017,896,000 đồng sau đợt phát hành thành công 857,896 cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 06/06/2019.

Ngày 17/10/2020: KPF chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2021: KPF được chấp thuận thay đổi giá trị niêm yết (theo mệnh giá) 579,689,330,000 đồng sau đợt phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

Mã niêm yết: KPF

Sàn giao dịch: HOSE

Vốn điều lệ: 579,689,330,000 đồng

KLCP đang niêm yết: 57,968,933 cổ phiếu 

KLCP đang lưu hành: 57,968,933 cổ phiếu