Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF (viết tắt là KPF) được thành lập vào ngày 04/06/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số  0103025669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2009 (thay đổi lần thứ 10 ngày 18/09/2019).

Công ty được chấp thuận chính thức giao dịch 15.600.000 cổ phiếu với mã chứng khoán KPF tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vào ngày 02/03/2016.

Ngày 08/06/2017, KPF chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh có vốn điều lệ là 171.600.000.000 đồng.

Ngày 02/07/2019, KPF được chấp thuận thay đổi giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là 180.017.896.000 đồng sau đợt phát hành thành công 857.896 cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 06/06/2019.

Thông tin cổ phiếu niêm yết     

      Mã niêm yết:                        KPF
      Sàn giao dịch:                     HOSE
      Vốn điều lệ:                         180.017.896.000 đồng

      KLCP đang niêm yết:         18.017.896 cổ phiếu
      KLCP đang lưu hành:        18.017.896 cổ phiếu