Trang chủ Đầu tư tài chính  »  Đầu tư  » 

Liên kết phát triển nhà ở và Đô thị

khu do thi phu gia

Công ty hiện đang nắm giữ 26,67% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Phú Gia. Đây là đối tác mạnh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, mang lại lợi thế cho KPF trong lĩnh vực thi công hạ tầng, cung ứng vật liệu xây dựng…

Tổng giá trị đầu tư: 48 tỷ đồng

  • Liên kết phát triển nhà ở và  Đô thị
 

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.