STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 24/03/2020      
2 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
4 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
6 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 20/01/2020      
7 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
8 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
9 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
10 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
11 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
12 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
13 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
14 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
15 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
16 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
17 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
18 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019