STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 17/06/2020      
2 Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ 20/04/2020      
3 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 20/04/2020      
4 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 20/04/2020      
5 Báo cáo thường niên năm 2019 08/04/2020      
6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ngày 31.3.2020 03/04/2020      
7 Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo 01/04/2020      
8 Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
9 NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
10 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 24/03/2020      
11 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
12 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
13 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
14 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
15 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 20/01/2020      
16 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
17 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
18 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020