STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
2 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
4 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
6 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
7 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
8 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
9 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
10 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
11 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
12 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
13 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
14 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
15 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019      
16 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019      
17 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
18 Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức 27/09/2019