STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 03/05/2018      
2 NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc 23/04/2018      
3 BCTC hợp nhất quý I/2018 19/04/2018      
4 BCTC công ty mẹ quý I/2018 19/04/2018      
5 Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 11/04/2018      
6 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới 20/03/2018      
7 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 13/03/2018      
8 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018      
9 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
10 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
12 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
13 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
14 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018      
15 Báo cáo quản trị công ty năm 2019 30/01/2020      
16 Điều lệ công ty 06/06/2019      
17 Báo cáo quản trị 02/02/2018      
18 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 26/01/2018