STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
2 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
4 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
5 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
6 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
7 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
8 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
9 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019      
10 Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức 27/09/2019      
11 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 26/09/2019      
12 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Đặng Quang Thái 25/09/2019