STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
2 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019      
3 Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức 27/09/2019      
4 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 26/09/2019      
5 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Đặng Quang Thái 25/09/2019      
6 Thông báo thay đổi mẫu dấu 24/09/2019      
7 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 19/09/2019      
8 NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 04/09/2019      
9 NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới 30/08/2019      
10 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Anh Đức 23/08/2019      
11 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Đinh Kim Nhung 23/08/2019      
12 Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh 23/08/2019