STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo thay đổi mẫu dấu 24/09/2019      
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 19/09/2019      
3 NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 04/09/2019      
4 NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới 30/08/2019      
5 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Anh Đức 23/08/2019      
6 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Đinh Kim Nhung 23/08/2019      
7 Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh 23/08/2019      
8 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
9 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019 23/07/2019      
10 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Thị Dịu Hòa 15/07/2019      
11 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/07/2019      
12 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 20/06/2019