STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT 12/01/2018      
2 Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT 11/01/2018      
3 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
4 Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty liên kết 06/01/2018      
6 Nghị quyết HĐQT số 01.2018 06/01/2018      
7 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/12/2017      
8 Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết 05/12/2017      
9 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tam Hà 30/11/2017      
10 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam 21/11/2017      
11 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 15/11/2017      
12 CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật 16/10/2017