STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết HĐQT số 01.2018 06/01/2018      
2 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/12/2017      
3 Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết 05/12/2017      
4 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tam Hà 30/11/2017      
5 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam 21/11/2017      
6 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 15/11/2017      
7 CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật 16/10/2017      
8 CBTT Người ủy quyền công bố thông tin 13/10/2017      
9 CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT 11/10/2017      
10 Thông báo chốt danh sách cổ đông 24/08/2017      
11 Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng 04/08/2017      
12 Bổ nhiệm Kế toán trưởng 04/08/2017