Vật liệu xây dựng

Bến kinh doanh vật liệu xây dựng

Bến kinh doanh vật liệu xây dựng

  Quyết định cấp phép số: 32/QĐ-UBND Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại […]

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Giấy phép khai thác số: 81/GP-UBND Địa chỉ: Xã Nhân Thịnh- huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại dự án: […]

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông  Hồng

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông Hồng

          Giấy phép khai thác số:  58/GP-UBND Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân […]

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.