CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông Hồng

          Giấy phép khai thác số:  58/GP-UBND Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân […]

Mỏ khai thác cát Phú Gia tại bãi bồi Sông  Hồng

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Giấy phép khai thác số: 81/GP-UBND Địa chỉ: Xã Nhân Thịnh- huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại dự án: […]

Mỏ khai thác cát Tam Hà tại bãi bồi Sông Hồng

Quỹ đất nông nghiệp tại Hợp tác xã Chân Lý

Diện tích đất: 90 ha Địa chỉ: Xã Chân Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Loại dự án: […]

Quỹ đất nông nghiệp tại Hợp tác xã Chân Lý

Liên kết phát triển nhà ở và Đô thị

Công ty hiện đang nắm giữ 26,67% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô […]

Liên kết phát triển nhà ở và  Đô thị

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017

BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng

Dự án

Đối tác

  • 1
  • 2
Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.